Polityka prywatności

I. OGÓLNE

1. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych

Poniżej informujemy Państwa o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Państwa osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Strona odpowiedzialna zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (PKBR) jest Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, Email: info@promocjaopony.pl, Strona internetowa: promocjaopony.pl (patrz nasze dane dotyczące nadruku). Z naszym inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem info@promocjaopony.pl lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem "Inspektor ochrony danych FAO".

Korzystanie z funkcji naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez konieczności przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi uwagami dotyczącymi danych (osobowych) przekazanych nam technicznie przez Państwa. Jeżeli wykorzystujemy zakontraktowanych usługodawców do poszczególnych funkcji naszej oferty lub jeżeli chcemy wykorzystać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa szczegółowo poniżej o odpowiednich procedurach. Na koniec podajemy również ustalone kryteria dotyczące czasu przechowywania danych.

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania 

O ile nie stwierdzono lub nie określono inaczej, celem naszej działalności w zakresie przetwarzania danych jest realizacja własnych celów biznesowych.

Do przetwarzania danych stosujemy różne podstawy prawne.

 • Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na niektóre operacje przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 I lit. a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej zwana również "zgodą").

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia lub wykonania umowy, której (potencjalna) strona umowy jest osobą, której dane dotyczą, np. jeżeli pytają Państwo o produkty i/lub zamawiają u nas towary, a przetwarzanie danych jest niezbędne do dostawy towarów, podstawą prawną jest art. 6 I lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów (zwanego dalej również "wykonaniem umowy").

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, np. w celu wypełnienia obowiązków związanych ze składaniem deklaracji podatkowych, podstawą prawną jest art. 6 I lit. c) PKBR.

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, np. jeżeli osoba odwiedzająca jeden z naszych magazynów doznała urazu, a jej dane musiały zostać przekazane lekarzowi i/lub szpitalowi, podstawą prawną jest art. 6 I lit. d) rozporządzenia o PKBR.

 • Przetwarzanie danych osobowych może, zgodnie z art. 6 I lit. f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, być dozwolone na mocy prawa o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby nie dominują (zwane dalej również "równowagą interesów"). Wykonywanie naszej działalności gospodarczej w interesie ochrony miejsc pracy naszych pracowników i dobrego samopoczucia akcjonariuszy uważamy za nasz podstawowy uzasadniony interes. Jest to również objęte uzasadnionymi interesami przedsiębiorstw wyraźnie opisanymi przez ustawodawcę europejskiego. W związku z tym można założyć, że uzasadniony interes ma miejsce, gdy osoba, której dane dotyczą, i przedsiębiorstwo są w relacji z klientem (motyw 47 zdanie 2 PKBR) lub dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

3. Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, mają Państwo w stosunku do nas następujące prawa:

 • Prawo do informacji

 • Prawo do sprostowania lub skreślenia

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo również prawo do złożenia do nas skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem organu nadzorującego ochronę danych. Państwa prawa są uregulowane w rozdziale 3 PKBR.

4. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz je w każdej chwili odwołać. Takie odwołanie będzie miało wpływ na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych po powiadomieniu nas o tym fakcie.

Jeżeli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych opieramy się na wyważeniu interesów, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Ma to miejsce w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji umowy z Państwem, co jest każdorazowo opisane przez nas w poniższym opisie funkcji. W przypadku takiego odwołania poprosimy Cię o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób, w jaki to uczyniliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, zbadamy sytuację i przerwiemy lub dostosujemy przetwarzanie danych albo poinformujemy Państwa o naszych istotnych, uzasadnionych powodach, z którymi kontynuujemy przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. W sprawie Państwa sprzeciwu wobec reklamy mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych przedstawionych w punkcie 1.

5. Odbiorcy i kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

Informacje o naszych klientach są dla nas ważne i pomagają nam zoptymalizować oferowane przez nas usługi. Informacje, które otrzymujemy, przekazujemy osobom trzecim tylko w zakresie opisanym poniżej:

 • Firmy stowarzyszone: Auto-Raifen GmbH SLTD przekazuje dane osobowe (i dane użytkownika) przedsiębiorstwom powiązanym i ich spółkom zależnym w celu realizacji zamówień. Przedsiębiorstwa te podlegają niniejszej polityce prywatności lub przestrzegają wytycznych, które zapewniają co najmniej taką samą ochronę jak niniejsza polityka prywatności.

 • Dostawcy usług: Angażujemy inne firmy i osoby prywatne do realizacji pewnych zadań dla nas. Przykłady obejmują: Dostarczanie paczek, wysyłanie listów lub e-maili, przetwarzanie płatności (karta kredytowa, polecenia zapłaty, faktury), prowadzenie list klientów, analiza naszych baz danych, działalność reklamowa i obsługa klienta. Usługodawcy ci mają dostęp do danych osobowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań. Nie mogą one jednak wykorzystywać ich do innych celów. Ponadto, są oni zobowiązani do postępowania z tymi informacjami zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 • Dostawcy usług poza UE/EOG: Nie możemy wykluczyć, że nasi podwykonawcy korzystają z usług innych dostawców usług w krajach trzecich. Zgodnie z art. 28 ust. 4 PKBR zobowiązujemy wszystkich usługodawców do przestrzegania odpowiednich i właściwych gwarancji zgodnie z art. 44 i nast. PKBR (transfer do państw trzecich).

 • “Predict" Service"
  Zawsze staramy się ulepszać nasze usługi dla klienta i doprowadzić do tego, aby zakup był przyjazny dla klienta, oszczędzając czas i samostanowienie. Obecnie oferujemy Państwu tzw. usługę "Predict" w ramach krajowej wysyłki zakupionych u nas towarów. Najpierw zostaniecie Państwo poinformowani przez naszego usługodawcę za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub e-mail, że Państwa przesyłka jest w drodze, a dostawa ma nastąpić następnego dnia. Jeśli ten dzień jest odpowiedni dla Ciebie, nie musisz robić nic innego. Jeśli ten dzień nie jest odpowiedni dla Ciebie, masz różne opcje zmian, które uczynią odbiór towaru bardziej elastycznym, przyjemnym i bezpiecznym dla Ciebie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dpd.com. “Predict" Service"

 • Konto i dane osobowe klientów, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli jest to wymagane w celu realizacji naszych ogólnych warunków handlowych lub innych umów, lub w celu ochrony naszych praw, jak również praw naszych klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymianę danych z firmami, które specjalizują się w zapobieganiu i minimalizowaniu skutków niewłaściwego użycia kart kredytowych i oszustw. Wyraźnie oświadczamy, że w tym zakresie dane nie są przekazywane do użytku komercyjnego, co jest sprzeczne z warunkami niniejszej polityki prywatności.

 • Dobrowolne przekazywanie danych: Po pomyślnym złożeniu zamówienia masz możliwość dobrowolnego wzięcia udziału w ankiecie marketingowej, dzięki czemu możemy nadal doskonalić nasze usługi dla Ciebie. Przykład: Wysyłka Newslettera dla firm partnerskich. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a PKBR ("Zgoda").

6. Kryteria przechowywania danych osobowych 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z podstawą prawną określoną w niniejszej deklaracji i przechowujemy dane osobowe. Jeżeli dane te nie są już rutynowo wymagane do rozpoczęcia umowy lub realizacji umowy, zostaną one usunięte zgodnie z odpowiednim ustawowym okresem przechowywania.

7. Zmiany w polityce prywatności

Ze względów prawnych i/lub organizacyjnych firmy, zmiany lub dostosowania naszej polityki prywatności mogą być wymagane w przyszłości, nawet w krótkim czasie. Prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją naszej polityki prywatności.

II. PRZETWARZANIE DANYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ZASTOSOWAŃ 

1. Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej 

W przypadku korzystania ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie zarejestrują się Państwo lub w inny sposób nie przekażą nam Państwo informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Jeżeli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące informacje, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP

 • Data i godzina złożenia wniosku

 • Różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)

 • Treść wniosku (określona strona)

 • Status dostępu/HTTP kod statusu

 • Ilość przekazywanych danych

 • Strona internetowa, z której pochodzi wniosek

 • Browser

 • System operacyjny i jego interfejs

 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej, na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa twardym dysku przez używaną przez Państwa przeglądarkę i za pomocą których lokalizacja, która ustawia cookie (tutaj za naszym pośrednictwem) otrzymuje pewne informacje. Cookies nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do tego, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR ("Bilans interesów").

2. Kontakt

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas w celu odpowiedzi na Twoje pytania. Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście po tym, jak ich przechowywanie nie jest już wymagane, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeżeli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

Jeżeli są Państwo u nas klientami i mają Państwo np. pytania lub reklamacje dotyczące Państwa zamówienia, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. b PKBR ("Wykonanie umowy"). Jeżeli nie jesteście Państwo naszymi klientami, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR ("Saldo odsetek").

3. Więcej funkcji i ofert naszej strony internetowej 

Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których można skorzystać w razie zainteresowania. W tym celu muszą Państwo z reguły podać inne dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia usługi i do których stosuje się wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

Częściowo korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania Państwa danych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zleceni i są związani naszymi instrukcjami.

Ponadto możemy przekazać Państwa dane osobowe osobom trzecim, jeśli udział w ofertach, konkursach, umowach lub podobnych usługach jest oferowany przez nas wspólnie z partnerami. Otrzymają Państwo dalsze informacje na temat wprowadzania danych osobowych lub w opisie oferty.

O ile nasi usługodawcy lub partnerzy mają swoje siedziby w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), to w opisie oferty poinformujemy Państwa o konsekwencjach tej sytuacji.

4. Korzystanie z ciasteczek

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej:

 • Tymczasowe ciasteczka

 • Trwałe ciasteczka

Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer będzie mógł zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

Możesz skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki internetowej zgodnie z Twoimi życzeniami i np. zrezygnować z akceptowania plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Informujemy, że mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Używamy również plików cookie do identyfikacji użytkownika podczas kolejnych wizyt, jeśli użytkownik ma u nas konto lub do oceny skuteczności działań marketingowych, np. jeśli jest do nas kierowany za pośrednictwem strony internetowej specjalnego partnera lub za pośrednictwem specjalnej reklamy. Te pliki cookie są przechowywane przez okres do 30 dni.

Używane pliki cookie Flash nie są wykrywane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Ponadto wykorzystujemy obiekty pamięci masowej HTML5, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od Twojej przeglądarki i nie mają automatycznej daty ważności. Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania plików cookie typu Flash, musisz zainstalować odpowiedni dodatek, np. "Lepsza ochrona prywatności" dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Możesz uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5, korzystając z trybu prywatnego w swojej przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

5. Korzystanie z naszego sklepu internetowego

Jeśli chcesz złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy konieczne jest podanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu), które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Obowiązkowe informacje, które są niezbędne do realizacji umowy, są zaznaczone oddzielnie, dalsze szczegóły są dobrowolne. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia. W tym celu możemy przekazać Twoje dane dotyczące płatności do naszego własnego banku. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. b PKBR ("Wykonanie umowy").

Mogą Państwo dobrowolnie założyć konto klienta, które umożliwi nam zapisywanie Państwa dalszych danych w celu dokonywania dalszych zakupów, Państwa poprzednich i aktualnych informacji o zamówieniu oraz interakcji z Auto-Raifen GmbH SLTD:

Twoje wyżej wymienione dane klienta

Przegląd zrealizowanych i aktualnych zamówień w Auto-Raifen GmbH SLTD z podaniem numeru zamówienia, marki, nazwy artykułu, profilu, wymiaru, numeru, daty zamówienia, daty dostawy, statusu dostawy, szczegółów itp.

Wyświetlone zostaną Twoje ostatnie dane do logowania z datą, dniem i godziną.

Koszty zamówienia, adres do faktury, adres dostawy, historia zamówienia, informacje o harmonogramie i statusie, itp.

Po utworzeniu konta w zakładce "Moje konto" podane przez Ciebie dane będą przechowywane z możliwością cofnięcia. Wszystkie inne dane, w tym Twoje konto użytkownika, mogą być zawsze usunięte w obszarze klienta. Podstawą prawną wykorzystania jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR ("Saldo odsetek").

Możemy również przetwarzać podane przez Państwa informacje w celu poinformowania Państwa o innych interesujących produktach z naszej oferty lub w celu wysłania Państwu wiadomości e-mail z informacjami technicznymi. Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, płatniczych i zamówień przez okres dziesięciu lat. Nakładamy jednak ograniczenia na przetwarzanie danych, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych.

Proces zamawiania jest szyfrowany, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych przez osoby trzecie, zwłaszcza danych finansowych.

6. Korzystanie z mediów społecznościowych

Obecnie korzystamy z następujących wtyczek do mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Używamy tzw. rozwiązania dwóch kliknięć. Oznacza to, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie są początkowo przekazywane żadne dane osobowe dostawcom wtyczek. Dostawca wtyczki jest rozpoznawany przez odpowiednie logo. Dajemy Państwu możliwość bezpośredniej komunikacji z oferentem wtyczki za pomocą przycisku. Tylko wtedy, gdy klikniesz na oznaczone pole i w ten sposób je aktywujesz, dostawca wtyczki otrzyma informacje o tym, że uzyskał dostęp do odpowiedniej strony internetowej naszego serwisu online. Ponadto przekazywane są dane określone w tej polityce. W przypadku Facebooka, według odpowiednich dostawców w Niemczech, adres IP jest anonimizowany natychmiast po pobraniu. Poprzez aktywację wtyczki dane osobowe są przekazywane przez Państwa do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (u amerykańskich dostawców w USA). Ponieważ dostawca wtyczki pobiera dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich plików cookie przed kliknięciem na szare pole przy pomocy ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy żadnego wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych, nie znamy też pełnego zakresu gromadzenia danych, celu ich przetwarzania ani okresów ich przechowywania. Nie posiadamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zgromadzonych przez dostawcę wtyczki.

Dostawca wtyczki przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlenia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej stronie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu ich wykonania należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczek. Za pomocą wtyczek oferujemy Ci możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, tak abyśmy mogli ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z wtyczek jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR ("Bilans interesów").

Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto u dostawcy wtyczki i jesteś tam zalogowany. Jeżeli są Państwo zalogowani u dostawcy wtyczki, zebrane przez nas Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa istniejącego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli naciśniesz aktywowany przycisk i na przykład połączysz stronę, dostawca wtyczki również zapisze te informacje na Twoim koncie użytkownika i publicznie udostępni je Twoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z portalu społecznościowego, ale przede wszystkim przed aktywacją przycisku, ponieważ uniemożliwi to zalogowanie się do Twojego profilu u dostawcy wtyczki.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki znajduje się w przedstawionych poniżej oświadczeniach o ochronie prywatności tych dostawców. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat Twoich praw i możliwości konfiguracji w celu ochrony Twojej prywatności.

Adresy odpowiednich dostawców wtyczek i adres URL wraz z ich uwagami dotyczącymi prywatności:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; dalsze informacje na temat gromadzenia danych:

http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications jako http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook zgłosił się do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Firma Google zgłosiła się do Osłony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter zgłosił się do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, spółka zależna Facebook Inc. Informacje o ochronie prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388. 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, filia Google LLC. Informacje na temat prywatności i zgodności z Osłoną Prywatności UE-USA: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. 

III. Analiza stron internetowych/reklama online prowadzona przez użytkowników 

1. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. (Google). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i ułatwiają analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest włączona na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, jeśli znajduje się on na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie na Twoim komputerze, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić Google zbieranie generowanych przez cookie danych dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()". W wyniku tego adresy IP są przetwarzane w sposób skrócony, co wyklucza wszelkie osobiste odniesienia. O ile zgromadzone dane dotyczące użytkownika zostaną opatrzone osobistym odsyłaczem, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe natychmiast usunięte.

Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google zgłosiła się do Osłony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR.

Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436?1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy krzyżowej ruchu odwiedzających, która jest prowadzona za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę cross device można wyłączyć w zakładce "Moje dane", "Dane osobowe" na swoim koncie klienta.

Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy krzyżowej ruchu odwiedzających, która jest prowadzona za pomocą identyfikatora użytkownika. W zakładce "Moje dane", "Dane osobowe" na swoim koncie klienta w Google można wyłączyć analizę krzyżową użytkowania.

2. Optymalnie

Do ulepszania i rozwijania naszych stron internetowych używamy usługi analityki internetowej "Optimizely", Optimizely, Inc., 631 Howard St., Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA. W tym celu testujemy poszczególne strony - na przykład, aby znaleźć optymalne rozmieszczenie treści i zebrać dane statystyczne. W tym celu nie są zbierane żadne dane osobowe. Informacje o zachowaniach użytkowników tej strony internetowej są przekazywane anonimowo do Optimizely w USA i tam przechowywane na ich serwerach. Podstawą prawną korzystania z pluginów jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f PKBR ("Bilans interesów").

Informacje na temat polityki prywatności na stronie Optimizely można znaleźć na stronie: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely zgłosił się do Osłony Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/list. Możesz wyłączyć Optimizely zgodnie z instrukcjami pod następującym linkiem: https://www.optimizely.com/opt_out.

3. DoubleClick by Google

Ta strona kontynuuje korzystanie z narzędzia marketingu online DoubleClick firmy Google. DoubleClick używa plików cookie do konfigurowania reklam, które są istotne dla użytkowników, do poprawiania raportów wydajności kampanii lub do uniemożliwienia użytkownikowi wielokrotnego oglądania tych samych reklam. Google korzysta z pliku cookie ID w celu określenia, które reklamy są uruchamiane w danej przeglądarce i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Co więcej, DoubleClick używa plików cookie ID do śledzenia konwersji związanych z żądaniami reklamowymi. Ma to miejsce w przypadku, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie wchodzi na stronę internetową reklamodawcy z tą samą przeglądarką i kupuje tam coś. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym, Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnej kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych, które są zbierane w wyniku wdrożenia tego narzędzia przez Google i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym poziomem wiedzy: Poprzez włączenie DoubleClick, Google otrzymuje od nas informacje, że otrzymali Państwo dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknęli na reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze, która jest świadczona przez Google, Google może powiązać wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że usługodawca znajdzie i zapisze Państwa adres IP.

Możesz zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia na kilka sposobów: a) ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki, w szczególności tłumienie plików cookie osób trzecich uniemożliwi otrzymywanie jakichkolwiek reklam osób trzecich; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę na blokowanie plików cookie z domeny "www.googleadservices.com", https://www.google.com/settings/ads, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) wyłączając reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacyjnej "O reklamach", poprzez link http://www.aboutads.info/choices, przy czym to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) wyłączając na stałe w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej oferty.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f) PKBR. Dalsze informacje na temat DoubleClick firmy Google pod adresem https://www.google.de/doubleclick oraz http://support.google.com/adsense/answer/2839090, a także ogólnie na temat ochrony danych w Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatywnie można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firma Google zgłosiła się do Osłony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Remarketing

Używamy również Google Remarketing. Jest to proces, z którym chcielibyśmy ponownie się z Tobą skontaktować. Za pomocą tej aplikacji, po odwiedzeniu naszej strony internetowej, możesz zobaczyć nasze reklamy nakładające się na siebie podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce internetowej, dzięki którym zachowania użytkownika są rejestrowane i oceniane przez Google podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google określa Państwa poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Połączenie danych zebranych w ramach remarketingu z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google, nie ma miejsca zgodnie z oświadczeniami Google. W szczególności, według Google, w ramach remarketingu realizowana jest pseudonimizacja.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 S.1 lit. f) PKBR. Więcej informacji na temat prywatności w Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternatywnie, można odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google zgłosił się do Osłony Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4. Bing Ads (śledzenie konwersji)

Używamy technologii konwersji Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika, jeśli użytkownik dotarł do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Zarówno Microsoft, jak i my możemy sprawdzić, czy osoby odwiedzające witrynę weszły na naszą stronę poprzez reklamy na Bing i dotarły do wcześniej ustalonej strony docelowej (strony konwersji). Widzimy tylko liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani na stronę konwersji. Nie udostępniamy żadnych danych osobowych dotyczących tożsamości osoby odwiedzającej stronę. Użytkownik może odrzucić wymagane ustawienie pliku cookie, na przykład poprzez ustawienie przeglądarki internetowej, która generalnie wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 S.1 lit. f Rozporządzenia Ministra Finansów ("Bilans interesów"). Więcej informacji na temat prywatności i plików cookie w Microsoft Bing można znaleźć na stronie internetowej Microsoft: http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Remarketing

Stosujemy również Bing Remarketing. Jest to proces, z którym chcielibyśmy ponownie się z Tobą skontaktować. Za pomocą tej aplikacji, po odwiedzeniu naszej strony internetowej, możesz zobaczyć nasze reklamy nakładające się na siebie w trakcie dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w Państwa przeglądarce, dzięki którym zachowania użytkownika są rejestrowane i oceniane przez firmę Microsoft podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób firma Microsoft określa Państwa poprzednią wizytę na naszej stronie internetowej. Połączenie danych zebranych w ramach remarketingu z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Microsoft, nie następuje zgodnie z oświadczeniami firmy Microsoft. W szczególności, według Microsoftu, w remarketingu stosuje się pseudonimizację.

Korekta: 25 maja 2018 r.

W przypadku zaistnienia sporu związanego z zakupem online można skorzystać z serwisu: