Ogólne warunki

WARUNKI USŁUGI


https://promocjaopony.pl/


Auto-Raifen GmbH SLTD


24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria


VAT: BG205309102


- zwana dalej dostawcą -1.1. INFORMACJE O NAS

Ta strona jest obsługiwana przez Auto-Raifen GmbH SLTD ("my"), a zakupione przez Państwa towary będą dostarczane przez Auto-Raifen GmbH SLTD. Jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Miejscowym w Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, który jest naszym głównym adresem handlowym.

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na info@promocjaopony.pl, lub napisać do nas na podany powyżej adres.

 

1.2. TWOJE DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

 

1.3. ZAMÓWIENIE

Możesz złożyć zamówienie na zakup towarów reklamowanych na tej stronie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po kliknięciu na przedmiot, który chcesz kupić. Będziesz miał możliwość sprawdzenia i poprawienia wszelkich błędów wejściowych w zamówieniu do momentu złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" na stronie kasy. Jeśli złożysz zamówienie na towar za pośrednictwem tego serwisu internetowego, klikając przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Twoje zamówienie jest dla nas ofertą zakupu zamówionego towaru w tym serwisie.

Potwierdzimy otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie automatycznie wygenerowanego e-maila akceptującego zamówienie. Po wysłaniu tego e-maila umowa zostanie zawarta.

Umowa będzie dotyczyła tylko tych konkretnych towarów, o których mowa w naszym e-mailu potwierdzającym przyjęcie przez nas zamówienia. Należy przeczytać i sprawdzić szczegóły w tym e-mailu, aby upewnić się, że są one poprawne.

Jeśli dane zawarte w e-mailu potwierdzającym zamówienie nie są poprawne lub jeśli nie jesteś zadowolony z danych zawartych w e-mailu, skontaktuj się z nami pod adresem info@promocjaopony.pl.

W przypadku przyjęcia przez nas zamówienia, mamy prawny obowiązek dostarczenia towarów zgodnych z niniejszymi Warunkami.

 

1.4. OFERTA

promocjaopony.pl sprzedaje wyłącznie nowe opony, nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji, o ile Klient nie został poinformowany inaczej. (rabaty na zapasy magazynowe, sprzedaż itp.). Wszystkie towary sprzedawane w Sklepie są NOWE, wolne od wad fizycznych lub prawnych, ważne i posiadają pełną gwarancję producenta na okres 36 miesięcy.Zgodnie z praktyką większości producentów, nowe opony uważa się za nieużywane i nie starsze niż 60 miesięcy od daty produkcji. Zgodnie ze stale rosnącymi wymaganiami naszych klientów, Sklep skrócił ten okres do 36 miesięcy i nadal pracuje nad skróceniem tego okresu.

 

1.5. CENY TOWARÓW

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy promocjaopony.pl jest zarejestrowany VAT. Wszystkie ceny publikowane na stronach promocjaopony.pl są podane w funtach szterlingach (GBP) i zawierają podatek VAT w wysokości 19% zgodnie z przepisami niemieckimi (cena brutto).Zakupy ex-VAT: Wszyscy klienci posiadający ważny numer VAT UE mogą zakupić towar bez VAT (19%) zgodnie z przepisami podatkowymi. Po wypełnieniu danych do faktury system automatycznie sprawdza ważność unijnego numeru VAT na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en. Jeśli numer jest ważny, cena towaru jest automatycznie obniżana o 19% VAT.Podana cena towaru jest ważna w momencie złożenia wniosku o zakup przez Klienta.Klient płaci tylko za zakupiony towar. Dostawa na terytorium Wielkiej Brytanii jest całkowicie bezpłatna.

 

1.6. CENA I KOSZTY DOSTAWY

Informacje wyświetlane w tym serwisie internetowym dotyczące cen mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, ale te znajdujące się w serwisie internetowym w momencie składania zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tego zamówienia.

Czasami może wystąpić błąd i towar może być niewłaściwie wyceniony, w których to okolicznościach nie będziemy zobowiązani do dostarczenia towaru po niewłaściwej cenie lub w ogóle. Według naszego uznania anulujemy zamówienie i zwrócimy Państwu zapłaconą cenę lub dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Państwem i zapytać, czy chcą Państwo kontynuować realizację zamówienia po właściwej cenie. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z Kontrahentem lub Kontrahent nie będzie chciał kontynuować realizacji zamówienia po prawidłowej cenie, anulujemy zamówienie i zwrócimy Kontrahentowi zapłaconą cenę. Jeśli jednak prawidłowa cena towaru jest niższa od podanej przez nas ceny, możemy (według naszego uznania) kontynuować realizację zamówienia i pobrać niższą kwotę przy wysyłce.

Zostaną one podane do wiadomości użytkownika oddzielnie przed złożeniem zamówienia i zostaną potwierdzone przez e-mail.

Dostawa jest bezpłatna, z wyłączeniem kodów pocztowych, które znajdują się na liście kurierów za dodatkową opłatą obszarową / wyspową. Zostanie ona wyświetlona automatycznie z systemu, gdy klient wprowadzi swój adres.

 

1.7. DOSTĘPNOŚĆ I DOSTAWA

Informacje wyświetlane na tej stronie dotyczące dostępności mogą zostać zmienione przez nas bez uprzedzenia. Nie możemy zagwarantować stałej lub ciągłej dostępności wszystkich produktów na tej stronie. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności przez cały czas.

Dostarczymy zamówiony przez Ciebie towar na adres, który podasz nam do dostawy w momencie składania zamówienia na tej stronie. Nie możemy dostarczyć towaru na Wyspy Normandzkie, Wyspę Man, Orkady, Szetlandy i Wyspy Szkockie, adresy BFPO ani do Republiki Irlandii. Wszystkie towary muszą być przy dostawie podpisane przez osobę dorosłą w wieku co najmniej 18 lat.

Dostawa zostanie zrealizowana zgodnie z informacjami podanymi na stronach produktu po przyjęciu zamówienia.

Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć towar w uzgodnionym przez nas terminie lub, jeśli termin nie zostanie określony, w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zamówienia. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza naszą kontrolą (na przykład, niekorzystnych warunków pogodowych, nieprzewidywalnych opóźnień spowodowanych zatorami komunikacyjnymi, prac drogowych, objazdów lub awarii mechanicznych, w każdym przypadku w zakresie pozostającym poza naszą kontrolą), możemy nie być w stanie dostarczyć towarów w tych terminach i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy towarów, jeżeli opóźnienie lub brak jest w całości lub w części spowodowane takimi okolicznościami. W przypadku, gdy dostawa nie zostanie zrealizowana, uzgodnimy z Państwem alternatywną datę dostawy.

Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane niedostępnością osoby odbierającej produkty. Do Państwa obowiązków należy skontaktowanie się z pocztą lub firmą kurierską w celu zorganizowania odbioru lub dostawy produktów, których nie można było dostarczyć z powodu Państwa niedostępności.

 

1.8. PŁATNOŚĆ

Płatność jest wymagalna natychmiast po zakończeniu umowy. Dostawca wskazuje klientowi, że sprzedający zapłaci cenę zakupu przy wyborze metody płatności "PayPal" do Paypal (Europe) S.ŕ rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: Paypal).

Wybierając metodę płatności, klient wyraża zgodę na zlecenie.

Dla metody płatności "Paypal" obowiązuje regulamin PayPal (https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full).

Poza tym płatności są obsługiwane przez usługodawcę Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria.

 

1.9. PRAWO DO ODWOŁANIA

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odwołania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez nabywcę weszła w fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy poinformować nas (promocjaopony.pl, Auto-Raifen GmbH SLTD, VAT: BG205309102, 24 Nayden Stoyanov Str., Chirpan 6200, Bulgaria, info@promocjaopony.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że prześlecie Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

1.10. TYTUŁ I RYZYKO

Staniesz się właścicielem zamówionego towaru, gdy zostanie on do Ciebie dostarczony, a my otrzymamy czyste środki w pełnej wysokości zapłaty za towar. Po dostarczeniu towarów do Ciebie lub osoby przez Ciebie wyznaczonej, będą one przechowywane na własne ryzyko i Ty będziesz za nie odpowiedzialny.

 

1.11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez prawo, nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności:

- straty, której nie da się przewidzieć (strata jest możliwa do przewidzenia, jeśli była ona oczywistą konsekwencją naszego naruszenia lub jeśli była rozważana przez Państwa i nas w czasie, gdy Państwo i my zawieraliśmy umowę);

- strata, która powstaje, gdy nie jesteśmy winni lub nie naruszamy niniejszych Warunków; oraz

- stratę z działalności gospodarczej (która obejmuje utratę zysków, stratę z działalności gospodarczej, kontraktów, wartości firmy, możliwości biznesowych i inne podobne straty, jak również przerwanie działalności). Żadne z postanowień niniejszych warunków nie będzie miało wpływu na naszą ewentualną odpowiedzialność: (a) za podanie fałszywych informacji; (b) za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania: (c) zgodnie z Częścią I Ustawy o Ochronie Konsumenta z 1987 roku; (d) za naruszenie jakiegokolwiek warunku dotyczącego tytułu prawnego lub cichego korzystania z lub w związku z jakimikolwiek dostarczonymi przez nas towarami; lub (e) w związku z jakąkolwiek inną odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością z tytułu sprzedaży towarów lub przepisów dotyczących dostaw usług, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

 

1.12. ZDARZENIA POZA NASZŠ KONTROLŠ

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie zamówionych przez Państwa towarów spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą (w tym, bez ograniczeń, wypadkami, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, pożarem, eksplozją, powodzią, burzą, trzęsieniem ziemi, klęską żywiołową, awarią sieci telekomunikacyjnych, niemożnością korzystania z sieci transportowych, aktami siły wyższej, atakiem terrorystycznym, wojną, zamieszkami społecznymi, zamieszkami, strajkami, lokautami i innymi sporami pracowniczymi, działaniami lub ograniczeniami rządu oraz nałożeniem ograniczeń na import lub eksport).

 

1.13. OGÓLNE

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszego Regulaminu oraz pozostałej części danego postanowienia.

Żadna osoba poza Tobą i nami nie będzie miała żadnych praw do egzekwowania naszej umowy, czy to na mocy Umowy (Ustawa o prawach osób trzecich) z 1999 roku, czy też w inny sposób.

Jeśli nie będziemy nalegać na wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z naszej umowy lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec Państwa, lub jeśli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Państwa i nie będzie to oznaczać, że nie muszą Państwo wypełniać tych obowiązków. Jeśli zrzekniemy się zaległości, zrobimy to tylko na piśmie, a to nie będzie oznaczać, że automatycznie zrzekniemy się wszelkich późniejszych zaległości.

Użytkownik nie może scedować lub przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z naszej umowy, chyba że wyrazimy na to zgodę na piśmie.

Możemy aktualizować, zmieniać i poprawiać niniejszy Regulamin od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Za każdym razem, gdy zamawiasz lub w inny sposób kupujesz od nas jakiekolwiek towary, zastosowanie będą miały obowiązujące w danym momencie Warunki Umowy (przedstawione na tej stronie). Proszę sprawdzić na tej stronie, aby upewnić się, że rozumiesz, które Warunki mają zastosowanie.

 

SKUTKI ANULOWANIA

W przypadku odstąpienia od tej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy, które wynoszą 10 GBP za oponę. Możemy dokonać potrącenia z kwoty zwrotu za utratę wartości wszelkich dostarczonych towarów, jeśli utrata jest wynikiem zbędnej obsługi przez Ciebie. Dokonamy zwrotu bez zbędnej zwłoki i nie później niż - (a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od Państwa zwrot wszelkich dostarczonych towarów, lub (b) (jeżeli wcześniej) 14 dni po dniu, w którym dostarczą Państwo dowód, że zwrócili Państwo towary, lub (c) jeżeli nie dostarczono żadnych towarów, 14 dni po dniu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyliście Państwo w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliście Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w wyniku zwrotu.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem do czasu otrzymania zwrotu towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać lub przekazać nam bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towary przed upływem 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w inny sposób niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

2.1. POLITYKA ODZYSKIWANIA

Po anulowaniu zamówienia zwrócimy Ci cenę zapłaconą za anulowane zamówienie (lub jego część), pomniejszoną o wszelkie opłaty za odbiór lub zwrot. Zwrot zapłacimy w ciągu 14 dni od dnia:

- Klient powiadomił nas o anulowaniu zamówienia, jeżeli nie otrzymał towarów (a towary nie zostały do niego wysłane) lub jeżeli wyraził zgodę na odbiór towarów; lub,

- Otrzymujemy zwrócone nam przez Państwa towary w miejscu ich odbioru; lub

- Dostarczacie nam Państwo dowód zwrotu towaru, w którym go zwróciliście, a my jeszcze go nie otrzymaliśmy.

Zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tych samych środków płatności, których użyłeś do zapłacenia za zamówienie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania potrącenia z kwoty zwrotu za utratę wartości zwracanego towaru w przypadku, gdy towar wykazuje oznaki nieracjonalnego użytkowania; dla tych celów nieracjonalne użytkowanie oznacza obchodzenie się z towarem w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu funkcjonowania towaru, w szczególności, gdy wykracza to poza rodzaj obchodzenia się, który mógłby być racjonalnie dopuszczony w sklepie. Możemy wstrzymać zwrot pieniędzy do czasu otrzymania przez nas towaru lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego zwrotu. Nie ograniczając Państwa prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 9, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie są Państwo zadowoleni z produktu, np. jeśli nie jest on zgodny z tym, co Państwo zamówili, jest uszkodzony lub wadliwy, lub jeśli dostarczyliśmy nieprawidłową ilość, prosimy o zwrot towaru do nas. Po potwierdzeniu wady produktu lub innego problemu, zwrócimy go nam:

- Za każdy produkt, który nie jest tym, co zamówiłeś, zwróć mu pełną kwotę;

- Dostarczyć pełny zwrot pieniędzy za wszystkie uszkodzone lub wadliwe towary, jeżeli nastąpi to w rozsądnym terminie po sprzedaży; lub

- Według Państwa wyboru, naprawa lub wymiana towaru na nasz koszt (łącznie z kosztami przesyłki), chyba że nie byłoby to możliwe lub byłoby nieproporcjonalnie kosztowne w danych okolicznościach, w takim przypadku zwrócimy Państwu kwotę zapłaconą za dany towar.

W rozsądnym terminie powiadomimy Cię o zwrocie pieniędzy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zwrot pieniędzy należny Państwu zazwyczaj zostanie zrealizowany tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni od dnia, w którym potwierdziliśmy Państwu pocztą elektroniczną, że przysługuje Państwu zwrot pieniędzy za wadliwy towar.

 

2.2. ANULOWANIE PRZEZ NAS

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy między nami, jeśli, na przykład:

- Nie mamy wystarczających zapasów, aby dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar;

- Nie dostarczamy do Twojej okolicy; lub

- Jeden lub więcej z zamówionych przez Ciebie towarów został wymieniony po niewłaściwej cenie.

Jeśli anulujemy Twoją umowę, powiadomimy Cię o tym fakcie e-mailem i jak najszybciej ponownie zaksięgujemy na Twoim koncie wszelkie kwoty potrącone przez nas z Twojej karty kredytowej lub debetowej.

W przypadku zaistnienia sporu związanego z zakupem online można skorzystać z serwisu: